03.12.2016

TU Bratislava - Seminar o seizmicite

Prezentácia k cvičeniu: STU Bratislava - Seizmicita.pdf

01.12.2016 Video 1/3
Video 2/3
Video 3/3

08.12.2016
Video 1/2
Video 2/2

Ďakujem všetkým študentom za účasť, za pozornosť a teším sa na ďaľšie cvičenie.

ivan.beles@scia.at


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen